Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru anul universitar 2022-2023.

Precizări privind procedura de concurs

Candidaţii (cadre didactice titulare şi asociaţi externi) vor completa formularul de înscriere la concurs disponibil mai jos. 
După completarea formularului de înregistrare, asociaţii externi vor transmite, pînă pe 9 septembrie (inclusiv) CV-ul în format electronic, la adresa de email ilie_moisuc@yahoo.com şi vor primi, prin email, coordonatele de logare în vederea interviului.
Rezultatele vor fi comunicate candidaţilor prin email sau telefonic.