Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în regim de plata cu ora, cu personal didactic propriu sau cu personal asociat, în cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pentru anul universitar 2023-2024.

Precizări privind procedura de concurs

Candidaţii (cadre didactice titulare şi asociaţi externi) vor completa formularul de înscriere la concurs disponibil mai jos. 
După completarea formularului de înregistrare, asociaţii externi vor transmite, pînă pe 7 septembrie (inclusiv) CV-ul în format electronic, la adresa de email ilie_moisuc@yahoo.com şi vor primi, prin email, coordonatele de logare în vederea interviului din data de 9 septembrie 2023.
Rezultatele vor fi comunicate candidaţilor prin email sau telefonic.

Calendar concurs:

  • 1-5 septembrie – afişarea şi actualizarea listei disciplinelor pentru suplinire.
  • 5-7 septembriecompletarea formularului de înscriere la concurs de către toţi candidaţii (cadre didactice titulare şi asociaţi externi) şi transmiterea CV-ului de către asociaţii externi.
  • 7-8 septembrieevaluarea CV-urilor depuse şi transmiterea programării la interviu şi a datelor de logare.
  • 9 septembrieinterviul (online)
  • 9-10 septembriecomunicarea rezultatelor.
  • 11-13 septembrietransmiterea, de către candidaţii declaraţi admişi, a documentelor solicitate pentru dosarul de suplinire.