fişe de disciplină - masterat

Anul universitar 2020-2021

Lingvistică generală și românească

Anul I

 • Lingvistică generală
 • Paleografie româno-chirilică
 • Dinamica morfosintaxei
 • Lingvistică diacronică
 • Psiholingvistică
 • Dinamica lexicului
 • Semiotică şi comunicare
 • Istoria sintaxei
 • Teorii şi practici ale comunicării
 • Tehnica editării textelor vechi

Anul al II-lea

 • Lingvistica textului
 • Onomasiologie şi mentalitate
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
 • Lingvistică aplicată
 • Lingvistică romanică
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Literatură universală şi comparată

Anul I

 • Comicul în literatura medievală şi renascentistă
 • Decadenţă şi decadentism 
 • Paradigme ale utopiei
 • Modernismul poetic. Execiţii de scriere creativă
 • Poetică general
 • Antropologie culturală (I) Tematologie
 • Romanul postcolonial
 • Literatură latino-americană
 • Scriitori străini de origine română
 • Hermeneutică literară
 • Antropologie culturală (II)

Anul al II-lea

 • Teatrul universal până la 1900
 • Literatură şi mentalităţi
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
 • Teatrul universal după 1900
 • Reinventarea Evului Mediu în romantism şi postmodernism
 • Imagologie
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

literatură română şi hermeneutică literară

Anul I

 • Etnologie şi putere. Teme şi concepte actuale în studiul culturii populare
 • Modernitate, postmodernitate, metamodernism
 • Avangarde literare şi artistice
 • Hermeneutica poeziei
 • Literatură şi reflexivitate
 • Poetica şi hermeneutica genului scurt
 • Premii literare
 • Literatură, teatru şi film

Anul al II-lea

 • Arta criticii: demers şi stil
 • Poetica şi hermeneutica romanului
 • Etică şi integritate academic
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
 • Probleme ale eminescologiei
 • Idei şi atitudini româneşti în istoria culturii
 • Literatură, fantastic, alteritate
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie