fişe de disciplină - licenţă

Anul universitar 2020-2021

Limba şi literatura română

 • Introducere în Teoria literaturii
 • Introducere în Literatură comparată
 • Introducere în Lingvistică
 • Limbă română (I): Lexicologie și semantică
 • Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice şi în utilizarea noilor tehnologii informatice
 • Etnologie și folclor
 • Literatură română (I): Literatură veche, premodernă şi paşoptistă
 • Limbă română (II): Fonetică și dialectologie
 • Literatură română (II): Marii clasici (I)
 • Limbă română (III): Morfologie
 • Limbă română (IV): Sintaxă
 • Literatură română (III): Marii clasici (II)
 • Literatură română (IV): Proza interbelică
 • Limbă română (V): Istoria limbii române
 • Literatura română în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (opţional RO B)
 • Literatura română în prima jumătate a secolului al XX-lea (opţional RO B)
 • Literatură română (V): Poezia interbelică
 • Literatură română (VI): Literatura română postbelică
 • Limbă română (VI): Istoria limbii române literare
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Literatură română contemporană (opţional RO A+B)
 • Poetici literare actuale (opţional RO A+B)
 • Stilistică (opţional RO A+B)
 • Romanistică (opţional RO A+B)

Literatură universală şi comparată

 • Introducere în Teoria literaturii
 • Introducere în Literatură comparată
 • Introducere în Lingvistică
 • Mitologie general
 • Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice şi în utilizarea noilor tehnologii informatice
 • Literatură veche greacă și latină
 • Literaturi din Orientul Apropiat
 • Literatură medievală şi renascentistă
 • Clasicism şi baroc în literatura europeană
 • Romantismul European
 • Literaturi din Orientul Îndepărtat
 • Introducere în antropologia cultural
 • Realism şi naturalism A1
 • Literatură latino-americană A2
 • Istorie şi literatură (I): Conflagraţiile mondiale în literatura secolului XX B1
 • Istorie şi literatură (II): Totalitarismul în literatura secolului XX B2
 • Romanul sud-est european în secolul XX
 • Proză modernistă
 • Antropologie culturală: teme fundamentale şi iniţiere în cercetarea de teren
 • Poezie modernă şi scriere creativă
 • Introducere în hermeneutica literară. Interpretarea simbolurilor
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Istorie şi literatură (I): Conflagraţiile mondiale în literatura secolului XX C1
 • Istorie şi literatură (II): Totalitarismul în literatura secolului XX C2

jurnalism şi ştiinţe ale comunicării

 • Limba română. Discursul jurnalistic
 • Presa în istoria culturii româneşti
 • Introducere în ştiinţele limbajului şi comunicării
 • Introducere în sistemul mass-media
 • Limba străină (Engleză / Germană / Franceză)
 • Informatică pentru presă
 • Discursul jurnalistic
 • Genuri și specii jurnalistice
 • Mass-media româneşti actuale
 • Abilităţi IT pentru jurnalişti
 • Limba străină (Engleză / Germană / Franceză)
 • Mass-media în era digitală
 • Broadcasting Radio
 • Limba străină (Engleză / Germană / Franceză)
 • Abilităţi practice. Mass-media
 • Drept şi legislaţie media A1
 • Politică şi mass-media A2 
 • Jurnalism cultural B1
 • Jurnalism de opinie B2
 • Etică şi deontologie jurnalistică
 • Metode de cercetare în ştiinţele sociale
 • Broadcasting TV
 • Tehnici de lucru specializate
 • Istorie modernă şi contemporană
 • Comunicare de criză şi risc C3
 • Mass-media și grupuri vulnerabile C4
 • Practică de specialitate
 • Tehnici mediatice
 • Comunicare vizuală. Design jurnalistic
 • Comunicare publică. Relaţii publice
 • Fotojurnalism D1 Jurnalism mobil
 • D2 Jurnalism de date  E1
 • Jurnalism narativ. Scriere creativă E2
 • Canale şi tehnici media
 • Relații publice
 • Jurnalism online
 • Comunicare şi marketing în era digitală
 • Etică şi integritate academică F1
 • Management de presă F2
 • Atelier de reportaj radio G3
 • Atelier de reportaj TV G4

limba română ca limbă străină

 • Curs practic de limba română: fonetică, vocabular și structuri gramaticale
 • Curs practic de comunicare scrisă și orală
 • Introducere în studiul limbii române (opţional)
 • Structuri fundamentale morfologice și sintactice (opţional)
 • Identitate culturală românească
 • Curs practic de limba română: redactare și compoziție
 • Curs practic de limba română: receptarea textului scris şi oral
 • Limbaj specializat în domeniul matematică și științe ale naturii (opţional)
 • Limbaj specializat în domeniul științe inginerești (opţional)
 • Limbaj specializat în domeniul științe biologice și biomedicale (opţional)
 • Limbaj specializat în domeniul științe sociale (opţional)
 • Limbaj specializat în domeniul științe umaniste și arte (opţional)
 • Limbaj specializat în domeniul știința sportului și educației fizice (opţional)