Grupe practică pedagogică-Română A

Grupe practică pedagogică-româna a

Repartizarea pe coordonatori a studenţilor de la specializarea Limba şi literatura română A în vederea efectuării practicii pedagogice în semestrul I al anului universitar 2023-2024.