Curs opţional - Reprezentări ale Primului Război Mondial în literatură - Anul II, LUC A

Lect. dr. Sorin Mocanu, Drd. Ioana Alexandra Pavăl

(Anul 2, sem. II, pentru studenții de la programul Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura modernă)

Conținut curs:

 1. Prezentarea temei: romane care îşi asumă reprezentarea adevărului ororii războiului în vederea producerii compasiunii, catharsisului (milă şi frică) şi a reflecţiei menite să conducă cititorii la o respingere a războiului. Verosimilitatea e asigurată de experienţa de front (primul război mondial) a majorității scriitorilor selectaţi..
 2. Precizarea conceptelor: violenţă, război, agresivitate. Refuzul tradiției antice a ”morții frumoase” și înlocuirea modelului Ahile cu modelul Thersites.
 3. Condamnarea estetizării războiului, a literaturii ce glorifică violenţa şi a reprezentărilor virile. Denunţarea violenţei fondatoare şi a valorilor social convenabile care trebuie apărate cu preţul vieţii.
 4. Refuzul eroismului, bravurii, sacrificiului, onoarei, patriotismului, cavalerismului, camaraderiei, aventurii şi afirmarea vieţii ca valoare supremă. Gloria aparţine celor morţi, Patria e nerecunoscătoare cu supravieţuitorii.
 5. Vocabularul războiului: evitarea, aşteptarea, inacţiunea ca normalitate a frontului.
 6. Vocabularul războiului: supunerea, disciplină, sclavia absolută.
 7. Vocabularul războiului: frica, panica tăcută, laşitatea asumată, egoismul, dezertarea, automutilarea, sinuciderea.
 8. Vocabularul războiului: absurdul, haosul, “fără rost” şi “fără sens”.
 9. Vocabularul războiului: animalitatea, noroiul/mizeria, foamea.
 10. Evadare individuală: mâncare şi alcool.
 11. Evadare individuală: spitalul/spitalul de nebuni.
 12. Evadare individuală: dragoste/sex.
 13. Înţelegerea imposibilităţii stopării violenţei datorită fundamentelor naturale (parte a instinctului de conservare) ale agresivităţii intraspecifice.
 14. Incapacitatea neparticipanţilor de a înţelege adevărul războiului şi limitele comunicării ororilor. Eşecul demersului ideologic și triumful esteticului.

Bibliografie
Referinţe principale:

 • Aron, Raymond. Istoria și dialectica violenței, traducere de Cristian Preda, Editura Babel, București, 1995.
 • Benjamin, Walter. Despre violenţă, traducere de Gorge State și Bogdan Ghiu, Idea Design&Print, Cluj, 2004.
 • Calder, Angus. Disasters and Heroes. On War, Memory and Representation, University of Wales Press, Cardiff, 2004.
 • Eibl-Eibsfeldt, Irenäus. Agresivitatea umană, traducere de Vasile Dem Zamfirescu, Editura Trei, Bucureşti, 2009.
 • Lévy, Bernard-Henri. Reflecţii asupra războiului, răului şi sfârşitului istoriei precedate de Blestemaţii războiului, traducere de Valentin Protopopescu, Editura Trei, Bucureşti, 2004.
 • Lorenz, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii, traducere de Ioana Constantin, Humanitas, Bucureşti, 2005.
 • McLoughlin, Kate (ed.). The Cambridge Companion to War Writing, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
 • Sontag, Susan. Privind la suferinţa celuilalt, traducere de Laura Cruceru, Humanitas, Bucureşti, 2011.
 • Tritle, Lawerence,  A. From Melos to My Lai. War and Survival, Routledge, London, 2000.
 • Vernant, Jean-Pierre. ”L`individu, la mort, l`amour” în Œuvres. Religions, Rationalités, Politiques II, pp. 1303-1475, Editions du Seuil, 2007.
 • Vyvyen Brendon. Primul Război Mondial 1914-1918, traducere de Daniela Miscov, Editura ALL, București, 2006.
 • Walzer, Michael. Arguing about War, Yale University Press, London, 2004.

Referinţe suplimentare:

 • Carlyle, Thomas. Cultul eroilor, traducere de Mihai-Eugen Avadanei,  Institutul European, 1998, Iași.
 • Currie, Bruno. Pindar and the Cult of Heroes, Oxford University Press, 2005.
 • Durkheim Émile, Denis, E., Qui a voulu la guerre? Les origines de la guerre d`après les documents diplomatiques, Librairie Armand Colin, Paris, 1915.
 • Eibl-Eibsfeldt, Irenäus. Iubire şi ură. Rădăcinile biologice ale valorilor morale, traducere de Carmen-Adriana Strungaru, Editura Trei, Bucureşti, 1998.
 • Freud, Sigmund. Dincolo de principiul plăcerii, traducere de Vasile Dem Zamfirescu și George Purdea, Editura Trei, Bucureşti, 1996;
 • Girard, René. Ţapul ispăşitor, traducere de Theodor Rogin, Nemira, Bucureşti, 2003.
 • Guggisberg, Marika and Weir, David (eds.). Undersanding Violence: Contexts and Portrayals, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2009.
 • Heinrich, Alan John. Violence in Narrative: Imperium and Identity in Roman Epic, UMI, 1996.
 • Jennings, Jeremy. (ed.) Sorel: Reflections on Violence, Cambridge University Press, 1999.
 • Nora, Pierre. Les lieux de mémoire, tome I, Paris, Gallimard, 1984.
 • Popescu, Brânduşa Viola. Catastrofă şi imaginaţie. Eseu despre romanul primului război mondial în literaturile engleză, americană şi română, Academia Română Filiala Iaşi, Iaşi, 1994.
 • Platon. ”Menexenos” în Opere, II, traducere și interpretare de Nicolae-Șerban Tanașoca, pp.291-348,  Editura științifică și enciclopedică, București, 1976.
 • Ricoeur, Paul. Memoria, istoria, uitarea, traducere de Margareta și Ilie Gyurcsyk, Amarcord, Timişoara, 1991.
 • Vernant, Jean-Pierre (sous la direction). Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Éditions de l`EHESS, Paris, 1968.
 • Waltz, Kenneth. Omul, statul şi războiul. O analiză teoretică, traducere de Mihaela Sadovski, Institutul European, Iaşi, 2001.
 •  
 • Conținut seminar: comentariu de text, analiză contextuală, studiu de caz.
 • Barbusse, H. Focul
 • Cobb, H. Cărările gloriei
 • Hašek, J. Peripeţiile bravului soldat Svejk în războiul mondial
 • Remarque, E.M. Pe frontul de vest, nimic nou
 • Céline, L.-F. Călătorie la capătul nopţii
 • Hemingway, E. Adio, arme
 • Topîrceanu, G. Memorii de război. Amintiri din luptele de la Turtucaia. Pinin Planina
 • Dorgelès R. Cruci de lemn
 • Lemaître, Pierre. La revedere acolo sus
 • Rambaud, Patrick. Bătălia

Vizionarea critică a unor secvențe din filmele:

 • “Johhny Got His Gun”, 1971, regizor Dalton Trumbo
 • “Paths of Glory”, 1957, regizor Stanley Kubrick
 • “All Quiet on the Western Front”, 1930, regizor Lewis Milestone
 • “The Dawn Patrol”, 1938, regizor Edmound Goulding
 • “La grande illusion”, 1937, regizor Jean Renoir
 • “Un long Dimanche de fiancailles”, 2004, regizor Jean-Pierre Jeunet