Curs opţional - Realism şi naturalism

Lect. dr. Sorin Mocanu, Drd. Ioana-Alexandra Pavăl

(Anul 2, sem II, pentru studenții de la programele 1) Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura modernă, 2) Limba şi literatura modernă – Literatură universală şi comparată, 3) Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată)

Conținut curs:

 1. Ideologia estetică
 2. Definiții ale realismului. Periodizări și clasificări
 3. Context istoric
 4. Realismul în literatura europeană
 5. Balzac, Comedia umană
 6. Stendhal și egotismul
 7. Flaubert și bovarismul
 8. Literatura victoriană și realismul
 9. Realismul în literatura americană
 10. Zola și școla de la Medan
 11. Pozitivismul în literatură
 12. Romanul document

Bibliografie
Referinţe principale:

 • Auerbach, Eric. Mimesis. Reprezentarea realității în literatura occidentală, traducere de Ion Negoițescu, Polirom, Iași, 2000.
 • Barrish, J. Phillip. The Cambridge Introduction to American Literary Realism, Cambridge University Press, New York, 2011.
 • Ciocârlie, Livius. Realism și devenire poetică în literatura franceză. Editura Facla, Timișoara, 1974.
 • Crețulescu, Ioana. Mutațiile realismului, Editura Științifică, București, 1974.
 • Grigorescu, Dan, Alexandrescu, Sorin. Romanul realist în secolul al XIX-lea, Editura Enciclopedică Română, București, 1971.
 • Heitmann, Klaus. Realismul francez de la Stendhal la Flaubert, traducere de Ruth Roth, Editura Univers, București, 1983.
 • Pizer, Donald (ed.). The Cambridge Companion to American Realism and Naturalism. Howells to London, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
 • Schwarz, Daniel R. Reading the European Novel to 1900. A Critical Study of Major Fiction from Cervantes` ”Don Quixote” to Zola`s ”Germinal”, Wiley Blackwell, Chichester, 2014.
 • Searle, John. Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iași, 2000.

Referinţe suplimentare:

 • Bender, Niklas. La lutte des paradigmes. La litérature entre histoire, biologie et médecine (Flaubert, Zola, Fontane), Rodopi, New York, 2010.
 • Bloom, Harold (ed.). Émile Zola, Chelsea House Publishers. Philadelphia, 2004.
 • Brandes, Georg. Principalele curente literare din secolul XIX, traducere de Yvette Davidescu, Editura Univers, Bucureşti, 1978.
 • Drabble, Margaret (ed.). The Oxford Companion to English Literature, OUP, Oxford, 1985.
 • Lattre, Alain de. Le Réalisme selon Zola: Archéologie d`une intelligence, PUF, Paris, 1975.
 • Lattre, Alain de. La Bêtise d`Emma Bovary, Editeur J. Corti, Paris, 1980.
 • Llosa, Mario Vargas. Orgia perpetuă. Flaubert și Doamna Bovary, traducere de Luminița Voina-Răut, Editura Allfa, București, 2001.
 • Lukacs, George. Studies in European Realism, Grosset & Dunlap, New York, 1948.
 • Olteanu, Tudor. Morfologia romanului european în secolul al XIX, Editura Univers, București, 1974.
 • Stendhal. Despre dragoste, traducere de Gellu Naum, Editura Polirom, Iași, 2013.
 • Walder, Dennis (ed.). The Realist Novel, The Open University, London, 1995.
 • Zalis, Henri. Sub semnul realului, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1974.
 • Zola, Émile. Le roman expérimental, Charpentier, Paris, 1880.

Conținut seminar: comentariu de text, analiză contextuală, studiu de caz.

 • Honoré de Balzac. Iluzii pierdute
 • Stendhal. Roșu și negru
 • Stendhal. Mănăstirea din Parma
 • Gustave Flaubert. Doamna Bovary
 • W.M. Thackeray. Bâlciul deșertăciunilor
 • Charles Dickens. Casa umbrelor
 • Edith Wharton. Vârsta inocenței
 • Henry James. Ambasadorii
 • Émile Zola. La paradisul femeilor
 • Émile Zola. Pământul