Curs opţional - Poetici literare actuale

Conf. dr. Emanuela Ilie

   Cum se transformă și cum se valorifică după 1990 imaginarul feminitătii? Cum trăiește feminitatea-care-se-scrie exilul? Dar alte forme de traumă ? Ce înseamnă și ce presupune, de fapt, o erotografie? Oare fetele visează electric ? Cum se reflectă graviditatea, maternitatea și alte experienţe feminine în literatura actuală?
   Iată doar câteva dintre întrebările la care vom căuta răspunsuri pe parcursul întâlnirilor noastre, apelând la diferite instrumente teoretice, preluate nu numai din critica literară, ci și din studiile de gen, psihanaliza culturală, corporologie ș.a.

 Tematică:

 • Feminitatea-care-se-scrie. Genuri ale biograficului după 1990 (I-II)
 • Feminitatea în exil
 • „Genurile de consum“ și imaginarul feminităţii
 • Lucrări în verde și alte culori (feminine) ale nouăzecismului
 • Poete douămiiste visceral-mizerabiliste, milenariste etc.
 • Poete post-umaniste şi trans-umaniste
 • Poetici ale frustrării şi/ sau revoltei sociale
 • Poetici ale vieţii academice şi studenţeşti
 • Masculin vs. feminin: realităţi, stereotipii şi clişee de reprezentare
 • Poetici detabuizate ale feminităţii (I) Erotografii  şi alte autoportrete cu himeră
 • Poetici detabuizate ale feminităţii (II) Graviditatea, naşterea şi alte experienţe feminine reflectate în literatura actuală
 • Imaginarul feminităţii în romanul actual

Bibliografie critică minimală: 

 • Benga, Graţiela, Reţeaua. Poezia românească a anilor 2000;
 • Bibiri, Raluca, Autoreprezentarea feminină: o psihanaliză culturală;
 • Ciorogar, Alex (coord.), Postumanismul;
 • Dinu, Adela, Diaristica feminină românească;
 • Ilie, Emanuela, Corpuri, exiluri, terapii;
 • Iovănel, Mihai, Ideologiile literaturii în postcomunismul românesc;
 • Nicoleta Sălcudeanu, Patria de hârtie. Eseu despre exil;
 • Simion, Eugen, Ficţiunea jurnalului intim (I-III);
 • Soviany, Octavian, Cinci decenii de experimentalism. Compendiu de poezie actuală, I-II.

Evaluarea finală va avea în vedere: 1. participarea activă la discuții/ dezbateri și 2. substanţa eseului (de max. 4 pagini) pe o temă la alegere, predat la sfârșitul semestrului.