Curs opţional - Management de presă

Lect. dr. Alexandru Lăzescu

Cursul de Management de presă își propune să ofere informații și să dezvolte abilități utile absolvenților dintr-o dublă perspectivă:
1. Să asigure o mai bună înțelegere a temelor economice tratate jurnalistic, aspect de regulă deficitar;
2. Să permită înțelegerea problemelor de sustenabilitate financiară a companiilor media, cele tradiționale și New Media, sub impactul noilor tehnologii, de la enorma fragmentare pînă la maniera de absorbție a știrilor și chiar a redefinirii conceptului de “informație” în sens jurnalistic.

Internetul a distrus practic vechiul model economic care a oferit o lungă perioadă de timp după cel de-al doilea război mondial o sustenabilitate financiară generoasă jurnalismului de calitate în baza veniturilor provenite din publicitate. Prin decuplarea conținutului editorial de publicitate, sub impactul Internetului, tot acest model a fost pus în mod serios pus serios în discuție. Deși un număr relativ mic de publicații cu prezență globală au reușit să introducă cu succes abonamentele digitale în cea mai mare parte celelalte nu au identificat încă soluții viabile. La fel, televiziunile, și ele parte a unui peisaj extrem de fragmentat, fac față tot mai greu asaltului serviciilor de streaming precum Netflix, Amazon Prime, Disney, etc. Cursul discută toate aceste tendințe din industria media din perspectiva impactului lor economic.

Din tematică:

 • Noțiuni generale de economie: venituri, costuri, fixe și variabile, directe și indirecte, Gross Margin, Profit/Profit Operațional, Cash Flow;
 • Structura generală, pe componente, a Industriei Mass Media și caracteristicile esențiale ale diferitelor segmente componente (presa scrisă, televiziune, radio, edituri de carte, publicații de industrie, servicii de știri, cinematografie, industria muzicală, în formule tradiționale și online);
 • Impactul economic al Google și Facebook, Instagram asupra industriei de publicitate;
 • Noțiuni generale despre modelele de afaceri în industria mass media, lanțurile de creare a valorii şi modurile de operare pentru diferite categorii de produse media;
 • Analiza de piață, evaluarea competiției pentru diferitele segmente Mass Media utilizînd instrumentele de analiză prezentate la curs, precum matricea Boston sau Rombul lui Porter;
 • Strategii de poziționare pe piață: poziționarea companiei pe piața media; Inițiative tactice; Maximizarea Cotei de piață vs Maximizarea Profitului; tipuri de poziționare (Preț, Cost, Calitate, Inovare); strategii “Red Ocean” vs “Blue Ocean”;
 • Schimbările disruptive (Teoria lui Clayton Christensen) introduse în Industria Mass Media de noile tehnologii digitale;
 • Inițiative tactice; identificarea evoluțiilor de pe piață;
 • Ciclul de viață pentru produse/servicii. Bariere de intrare, economii de scară, capacitatea de diferențiere a produselor media;
 • Impactului noilor media digitale asupra celor tradiționale din perspectiva modelelor de afaceri și a manierei de operare;
 • Modele de management și de organizare în industria media (integrare pe verticală, integrare pe orizontală, gestiunea conținutului pe platforme diferite, etc), holdinguri media.

În partea de Aplicații studenții vor utiliza cunoștințele dobîndite la curs și la orele de seminar pentru redactarea unor planuri de afaceri sau  proiecte de organizare de evenimente din domeniul Mass Media și Comunicare. Planurile de afaceri vor fi prezentate în fața colegilor în partea finală a semestrului.