Cursul nu mai face parte din oferta curriculară începînd cu anul universitar 2022-2023.

Curs opţional - Literatura română în prima jumătate a secolului al XX-lea

Lect. dr. Loredana Cuzmici

Obiectivele cursului:
Cursul de Literatura română în prima jumătate a sec. al XX-lea urmărește familiarizarea cu cele mai importante creații în proză din perioada respectivă, precum și cu aspecte legate de  contextul socio-istoric. Avem în vedere îndeosebi analiza tematică și stilistică, dar și o abordare care să țină seama de istoria ideilor și de valorificarea conceptelor definitorii pentru limbajul artistic al epocii. În egală măsură, încercăm să raportăm proza românească interbelică la marile mișcări culturale europene.

Tematica abordată:
Începând cu Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Mircea Eliade, autori studiați parțial și în clasele de liceu, continuând cu Mateiu Caragiale, Anton Holban, Urmuz, Gib I. Mihăescu, Mihail Sebastian, M. Blecher ș.a., cursul are în vedere prozatorii și creațiile literare care au produs schimbări importante în actul scriiturii și care au devenit repere esențiale pentru evoluția literaturii și culturii române. De asemenea, vom pune accentul și pe contextul socio-politic reflectat în multe dintre aceste opere, nu de puține ori distorsionat în deceniile comuniste, aspect care ne va facilita o mai bună înțelegere a istoriei României.

Principalele repere bibliografice:

  • Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane
  • Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc; Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură
  • Carmen Mușat, Romanul românesc interbelic. Dezbateri teoretice, polemici, opinii critice
  • Ion Negoițescu, Istoria literaturii române
  • Mihai Zamfir, Cealaltă faţă a prozei; Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, vol. II

Modalitatea de evaluare:
Evaluarea va presupune două componente: evaluarea pe parcursul semestrului, prin activitatea de seminar (prezentarea unei teme la alegere, intervenții de-a lungul seminarelor), care va reprezenta 40% din nota finală, și evaluarea la examenul din sesiune (examen scris), acoperind 60% din medie.