Cursul nu mai face parte din oferta curriculară începînd cu anul universitar 2022-2023.

Curs opţional -Literatura română în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Lect. dr. Mircea Păduraru

Obiectivul cursului este de a explora imaginarul social al celei de-a doua jumătăți a secolului XIX
– reflectat în operele de top ale perioadei
– prin intermediul unui aparat critic, conceptual actual.

Fiind interesați de cultura timpului, raporturi de putere, structuri sociale și mentalitare, întrebările și abordarea cursului vor fi puțin diferite de cele ale unui curs „clasic” de literatură, lăsându-ne provocați de studii, concepte și întrebări venite dinspre antropologia culturală, filosofie, istoria mentalităților ori critică tematică.

Tematică abordată

Vom încerca să sintetizăm imaginarul social al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea prin explorarea a patru câmpuri tematice:

 1. universul domestic și intimitatea (definirea obiectelor, relațiile acestora cu oamenii, sentimentul intimității și producerea sa, relații spațiale, relații de putere);
 2. străinul și imaginarul identității (minorități etnice și religioase, călătoria ca revelator al identității, dinstincția de gen);
 3. sociologia religiei și experiența sacră (religia ca principiu de solidarizare, practici religioase, sentimentul religios);
 4. economii simbolice, bani, instituții (banii ca mediu de schimb, criteriu de evaluare și principiu al standardizării, proporții financiare și raporturi de autoritate).

Autori reprezentativi: Ion L. Caragiale, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, Al. Macedonski

Bibliografie (selectiv și dincolo de criticii/istoricii literari reprezentativi ai perioadei)

 • Jean Baudrillard, Sistemul obiectelor; Societatea de consum. Mituri și structuri
 • Pierre Bourdieu, Dominația masculină
 • Arjun Appadurai, The Social Life of Things
 • Martin Heidegger, Construire, locuire, gândire
 • Gaston Bachelard, Poetica spațiului
 • Bart Verschaffel, The meanings of domesticity
 • Svetlana Boym, The Future of Nostalgia
 • Michel Foucault, Istoria sexualității

Notă: sarcinile de lectură vor avea preponderent forma studiilor, fragmentelor, capitolelor sau subcapitolelor, deci texte de dimensiuni reduse, dar percutante, concentrate. 

Scenariul întâlnirilor

Am în vedere un curs interactiv, angajant, pe structura cursului practic. Întâlnirile vor debuta cu o discuție teoretică, de punere în temă, cu prezentare unor definiții de lucru, perspective, concepte operaționale sau criterii de analiză. Partea a doua va fi aplicativă, constând în discuții pe text, cu diverse fișe de lucru – extrase din operele de ficțiune, diverse lucrări teoretice sau de critică literară. 
Pentru că obiectivul nostru este explorarea imaginarului social al epocii, vom avea în vedere și alte practici textuale/ semnificative ale perioadei: pagini de arhivă, fragmente legislative, discursuri parlamentare, anunțuri de ziar, fotografii.
De asemenea, pe lângă lectura și interpretarea de texte, din varii perspective, propunem și interpretarea unor materiale video (două filme – AFERIM; DE CE BAT CLOPOTELE, MITICĂ?)

Evaluarea va ține seama de două componente: 1. participarea activă la discuții/ dezbateri și 2. referatul predat la sfârșitul semestrului, constând într-un eseu de cca. 5-7 pagini, cu tot cu note și bibliografie.