Curs opţional - Literatură latino-americană

Conf. dr. Cătălin Constantinescu

În cadrul prelegerilor vom aborda următoarele aspecte ale literaturii latino-americane: Contextul istoric – Delimitări terminologice – Perspective locale și globale. Diviziuni lingvistice și geografice – Periodizare. Epoci și perioade ale sintezei identitare și culturale – Tendințe. Influențe. Teorii și programe estetice – Contexte culturale – Realități sociale și problematizări literare – Lumea postcolonială: fenomenul caudillo și caudillismo – Juxtapunere și metisaj. Discursul identitar – Modele ale identității – Poezia și drama existențială. Americanizarea poeziei – Eseistica – între angajare și istorie culturală – Localizările realismului magic – Provocările postmodernismului.

Bibliografie selectivă:

 • ***. Antologia criticii literare hispano-americane. Cuvânt înainte, traducere de Ruxandra Maria Georgescu și Paul Alexandru Georgescu, selecție, introducere și note de Paul Alexandru Georgescu, cuvânt înainte de Germán Arciniegas, București: Editura Univers, 1986
 • Asturias, Miguel Ángel. Romanul latino-american. Traducere de Paul Alexandru Georgescu, București: Editura Univers, 1964
 • Castro-Klaren, Sara. Ed. A Companion to Latin-American Literature and Culture. Oxford: Blackwell Publishing, 2008
 • Georgescu, Paul Alexandru. Literatura hispano-americană în lumină sistemică. Craiova: Editura Scrisul Românesc, 1979
 • Henríquez Ureña, Pedro. Curentele literare în America Hispanică. Traducere de Vasile Covaci, Prefață de Andrei Ionescu. București: Editura Univers, 1980
 • Llosa, Mario Vargas. Arme și utopii. Viziuni despre America Latină. Traducere de Marin Mălaicu-Hondrari. Prefață de Carlos Granés. București: Humanitas, 2013
 • Păcurariu, Francisc. Introducere în literatura Americii Latine. București: ELU, 1965

În cadrul seminarelor vom citi:

Alejo Carpentier: Recursul la metodă – Miguel Angel Asturias: Oameni de porumb – Rubén Darío: Versuri alese – Pablo Neruda: Ode elementare; Noi ode elementare; A treia carte a odelor – G.G. Marquez: Generalul în labirintul său – Carlos Fuentes: Bătrînul Gringo – Silvina Ocampo: Furia și alte povestiri (Vlăstarul; Casa ceasurilor; Obiectele; Cea din urmă seară; Visele Leopoldinei; Pacienta și medicul; Rasa de nestins) – Jorge Luis Borges:  Ficțiuni (Grădina cu cărări care se bifurcă; Tlön, Uqbar, Orbis Tertius) – Jorge Luis Borges: Cartea ființelor imaginare – Mario Vargas Llosa: Sărbătoarea țapului – Ernesto Sábato: Despre eroi și morminte – Isabel Allende: Iñes a sufletului meu – Julio Cortazár: Șotron – Roberto Bolaño: Detectivii sălbatici

Bibliografie selectivă:

 • Allende, Isabel. Țara mea inventată. Traducere de Cornelia Rădulescu, București: Humanitas, 2017
 • Carpentier, Alejo. Împărăția lumii acesteia. Traducere de Gellu Naum și Radu Nistor, București: ELU, 1963
 • Kristal, Efrain. Ed. The Latin American Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2006
 • Manguel, Alberto. Un cititor în pădurea din oglindă. Traducere de Bogdan-Alexandru Stănescu. București: Editura Nemira, 2016
 • Păcurariu, Francisc. Scriitori latino-americani. București: ELU, 1966
 • Swanson, Philip. Latin American Fiction. A Short Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2005

Mod de evaluare: Eseu argumentativ, pe o temă la alegere, între 500 și 2000 cuvinte.