Curs opţional – Introducere în scrierea academică

Curs opţional - Introducere în scrierea academică

Cadru didactic: Lect. dr. Gabriela GAVRIL

Obiectivul cursului

Cursul urmărește în special familiarizarea studenților cu principiile și normele activității academice, formarea și consolidarea abilităților de documentare (prin consultarea unor lucrări fundamentale pentru științele filologice), dezvoltarea competențelor de înțelegere și de interpretare a textelor științifice.

După ce au fost parcurse aceste etape, le vom propune studenților mai multe exerciții și materiale, care să le permită să identifice structurile specifice unor texte de tip academic și diferite „șabloane” pentru introducerea opiniilor altora, pentru exprimarea punctelor de vedere, a dezacordului ș.a. Ultima parte a cursului este dedicată regulilor de citare (sistemul notelor de subsol și cel „intratextual”), normelor de redactare a biografiei, chestiunilor de punctuație și de tehnoredactare.

Evaluare:
Studenții vor realiza în timpul semestrului un portofoliu individual, pe baza unor sarcini de lucru precizate pe platforma MS Teams. Portofoliul va conține: două fișe de lectură din texte cu caracter științific (din bibliografia cursurilor de Teoria literaturii şi/sau Lingvistică) și un rezumat al unui articol științific/capitol de volum științific. Portofoliul va fi predat până la sfârșitul semestrului. Rezultatele vor fi discutate (după caz) în cadrul unui colocviu, în sesiunea de examinare.

Bibliografie:

  • Boc, Oana, Scrierea academică în domeniul științelor umaniste. Tehnici și norme, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2022.
  • Chelcea, Septimiu, Manual de redactare în științele socioumane, Editura Pro Universitaria, București, 2021.
  • Eco, Umberto, Cum se face o teză de licență, Ediție revăzută, traducere din limba italiană de George Popescu, Editura Polirom, Iași, 2006.
  • Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy, Manual pentru scrierea academică. Ei spun/Eu spun, Traducere din limba engleză de Laura Poantă, Editura Paralela 45, Pitești, 2015.
  • Rad, Ilie, Cum se scrie un text științific. Disciplinele umaniste, Ediția a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008.