Curs opţional - Atelier de reportaj TV

Andreea Ştiliuc

Pe parcursul semestrului, studenții vor trece în revistă noțiuni precum synopsis, script, tipuri de interviu, încadraturi, mișcări de cameră și valoarea estetică a acestora, captarea sunetului (tipuri de microfoane, sunet natural), îmbinarea în mod creativ a imaginii cu sunetul, tipuri de montaj.
La finalul acestui atelier, studenții vor putea să dezvolte propriul proiect de reportaj complex / documentar de televiziune.

Prezentarea structurii atelierului

 • Ce este reportajul? – definiții, caracteristici, clasificări
  Analizarea unor reportaje cu structură și tematică diferite, din spații geografice diverse
 • Etapele realizării unui reportaj de televiziune (pre-producție, producție, post-producție) 
 • Pre-producția (alegerea subiectului, documentarea, alegerea unghiului de abordare, stabilirea interlocutorilor și elaborarea planului de filmare)
 • Producția (realizarea înregistrărilor pe teren)
 • Post-producția (vizionarea brutului, alegerea secvențelor reprezentative, montajul)
 • De la reportajul de actualitate, la documentarul de televiziune
  Exemple de reportaje și documentare premiate, festivaluri de profil
 • Conceperea unui proiect scris de reportaj complex sau documentar de televiziune – titlu, logline, cadru general, argument, synopsis, abordare stilistică (moduri de reprezentare a realității, durată, personaje, manieră de filmare, montaj) și realizarea unui trailer

Competenţe specifice acumulate
Competențe profesionale

 • C1. Dezvoltarea abilității de a identifica și a analiza elemente specifice limbajului audiovizual
 • C2. Cunoașterea elementelor caracteristice pentru reportajul de televiziune
 • C3. Valorificarea în mod practic a noțiunilor și abilităților dobândite (tehnica interviului, noțiuni de imagine, montaj, structură narativă)
 • C4. Abilitatea de a concepe și a realiza un reportaj de televiziune, de la pre-producție, la producție și post-producție (abilități editoriale, artistice, tehnice)
 • C5. Abilitatea de a concepe un proiect de reportaj complex/documentar de televiziune

 Competențe transversale

 • CT1. Stimularea creativității, a capacității de a gândi un subiect în imagini
 • CT2. Exersarea și dezvoltarea abilităților de comunicare în echipă și în relaționarea cu interlocutorii
 • CT3. Înțelegerea și aprecierea valorii estetice a unui produs vizual complex

Evaluare
Conceperea unui proiect scris de reportaj complex / documentar de televiziune și realizarea unui trailer (criterii de evaluare – asimilarea informațiilor expuse pe parcursul semestrului, alegerea subiectului reportajului, unghiurile de abordare, acuratețea, structura narativă, creativitatea).