Colocviul naţional studenţesc
"Mihai Eminescu"

Ediţia a XLVIII-a, 26-27 mai 2022

Ediţie online

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Deschiderea lucrărilor Colocviului
Joi, 26 mai, 10:00-11:00

Cuvîntul domnului Lect. dr. Sorin Mocanu, Prodecan al Facultăţii de Litere

Cuvîntul doamnei Prof. dr. Lăcrămioara Petrescu, Directorul Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”

Conferinţa de deschidere:
Colocviul Naţional "Mihai Eminescu". Începuturi

Prof. dr. Eugen Munteanu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

EXEGEZE
Joi, 26 mai, 11:00-14:00

 1. Marian-Iulian Neamțiu, Anul I, Cluj-Napoca, De la geneza imaginii la tăcerea cuvîntului: criza figurală în poezia eminesciană – PREMIUL I
 2. Denisa Ștefania Popescu, Anul I, Craiova, Daimonul poeziei eminesciene
 3. Olivia Maria Necșa, Anul II, Timișoara, Între corporalitate și himeră
 4. Maria-Corina Dimitriu, Anul I, Iaşi, Valențe ale receptării în poezia eminesciană – PREMIUL AL II-LEA
 5. Ioana-Hanna Han, Anul I, Sibiu, Proiecții ale gândirii eminesciene în imagini – MENŢIUNE
 6. Victor Rusu, Anul II, Iaşi, Elemente ale spiritului clasic în lirica eminesciană – MENŢIUNE
 7. Mirela-Larisa Rof, Anul II, Timișoara, Dionis și Ahasverus
 8. Georgiana Mîndreci, Anul I, Craiova, Reprezentări ale feminității în proza lui Mihai Eminescu
 9. Oana Cicur, Anul II, Cluj-Napoca, Teatrul eminescian: ediții, perspective critice, interpretări posibile – PREMIUL AL III-LEA
Juriul secţiunii

Prof. dr. Ioana Bican, Cluj-Napoca
Prof. dr. Antonio Patraş, Iaşi
Conf. dr. George Ardeleanu, Bucureşti

CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE
Joi, 26 mai, 15:00-18:00

 1. Mihaela-Oana Gogoșeanu, Masterat I, Timișoara, Călătorii în fantasmele eminesciene – PREMIUL I
 2. Virginia Guțu, Anul IV, Bălţi, Receptarea poeziilor Cu gîndiri și cu imagini, Terține, Iambul de Mihai Eminescu – MENŢIUNE
 3. Andreea-Alina Țical, Masterat I, Cluj-Napoca, Perspective critice asupra Odei (în metru antic) în secolul XX – MENŢIUNE
 4. Bogdan Contea, Anul II, Sibiu, Multiplicare spațială și traiectorii imaginare în proza lui Eminescu – PREMIUL AL II-LEA
 5. Iulia Pietraru, Anul II, Sibiu, Insula, tărâm oscilant de la centru la periferie, în proza eminesciană
 6. Ioana Toloargă, Anul I, Cluj-Napoca, Reflexe neoromantice în poezia douămiistă. Filonul eminescian
 7. Veronica Gabriela Isailă, Masterat I, Cluj-Napoca, Identitatea eului romantic eminescian și ecourile sale în posteritatea literară – PREMIUL I 
Juriul secţiunii

Prof. dr. Lăcrămioara Petrescu, Iaşi
Conf. dr. Pompiliu Crăciunescu, Timişoara
Asist. dr. Marius Popa, Cluj-Napoca

STILISTICĂ ŞI POETICĂ
Vineri, 27 mai, 09:00-12:00

 1. Andreea Popescu, Anul II, Timişoara, Simbolizarea caleidoscopică: de la gînd la gîndire – PREMIUL I
 2. Beatrice Colibă, Masterat I, Bălţi, Poetica dublului în opera lui Mihai Eminescu – PREMIUL AL III-LEA
 3. Diana-Maria Biciuşcă, Anul I, Iaşi, Forme şi expresii poetice ale actului creator în Povestea magului călător în stele -MENŢIUNE
 4. Vlad Bogza, Anul III, Bucureşti, Prin oglinda tăioasă de cristal – Eminescu brodat pe filigranul barocului – PREMIUL AL II-LEA
 5. Mădălina-Mihaela Maxim, Anul II, Iaşi, De la întuneric la lumină: expresii cromatice în arta poetică eminesciană -MENŢIUNE
 6. Lorena-Elena Ursu, Anul II, Iaşi, Palete de culoare, tuşe de lumină şi-ntuneric în proza lui Mihai Eminescu
 7. Crina Constantinescu, Anul III, Iaşi, Aspecte ale omonimiei sintactice în poezie
Juriul secţiunii

Conf. dr. Nicolae Leahu, Bălţi
Lect. dr. Alina Bako, Sibiu
Lect. dr. Corina Croitoru, Cluj-Napoca
Lect. dr. Ilie Moisuc, Iaşi

PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ
Vineri, 27 mai, 10:00-11:30

 1. Andra Gălan, Masterat I, Cluj-Napoca, Proteismul limbajului publicistic eminescian – PREMIUL I
 2. Nicoleta-Monica Ruican, Anul I, Craiova, Reprezentări ale tranziției culturale modernizatoare în publicistica lui Mihai Eminescu MENŢIUNE
 3. Elena Farcaș, Anul II, Timișoara, „Același în toate vremile…” – PREMIUL AL III-LEA
 4. Alexandra Maria Oros, Anul I, Cluj-Napoca, Imaginea gînditorului eminescian în ars dictaminis PREMIUL AL II-LEA
Juriul secţiunii

Conf. dr. Emanuela Ilie, Iaşi
Conf. dr. Doris Mironescu, Iaşi
Lect. dr. Gabriel Nedelea, Craiova
Lect. dr. Loredana Cuzmici, Iaşi

ATELIER DE TRADUCERI

Cu gîndiri şi cu imagini

Cu gîndiri și cu imagini

Înnegrit-am multe pagini:

Ș-ale cărții, ș-ale vieții,

Chiar din zorii tinereții.

 

Nu urmați gîndirii mele:

Căci noianu-i de greșele,

Urmărind prin întuneric

Visul vieții-mi cel himeric.

 

Neavînd învăț și normă,

Fantezia fără formă

Rătăcit-a, vai! cu mersul:

Negru-i gîndul, șchiop e viersul.

 

Și idei, ce altfel împle,

Ard în frunte, bat sub tîmple:

Eu le-am dat îmbrăcăminte

Prea bogată, fără minte.

 

Ele samănă, hibride,

Egiptenei piramide:

Un mormânt de piatr-în munte

Cu icoanele cărunte,

 

Și de sfinxuri lungi alee,

Monoliți și propilee,

Fac să crezi că după poartă

Zace-o-ntreagă țară moartă.

 

Intri-nuntru, sui pe treaptă,

Nici nu știi ce te așteaptă.

Cînd acolo! sub o faclă

Doarme-un singur rege-n raclă.

Terţine

Tinzîndu-ți mîna o priveai cuminte,

Mișcai zîmbind a tale roșii buze,

Șoptind încet, ca-n vis, la dulci cuvinte.

 

Urechea mea pîndea să le auză

– Abia-nțelese pline de-nțeles –

Cum ascultau poeții vechi de muză.

 

Și-n ochii tăi citeam atît eres,

Atîta dulce-a patimei durere,

Că-n al meu suflet toat-o am cules.

 

A vorbei tale lamură de miere,

Al gîndurilor visătorul chaos,

Al tău surîs precum ș-a ta tăcere

 

Și chipul tău în voluptos repaos

Pătruns-au toate limpede-n cîntare-mi,

Cînd al tău suflet mie l-ai adaos.

 

Stăpînă ești pe gîndu-mi și suflare-mi

Și-acesta cînt, ce gat-acum vedemu-l,

Tu poți să-l ții și numai tu să-l sfaremi.

 

De-ngădui tu ca eu să-nchin poemul,

Precum viața mea ți-am închinat-o,

Disprețui hula orișicărui èmul:

 

Primește-l dar c-un zîmbet – adorato!

Iambul

De mult mă lupt cătînd în vers măsura,

Ce plină e ca toamna mierea-n faguri,

Ca s-o aștern frumos în lungi șiraguri,

Ce fără piedeci trec sunând cezura.

 

Ce aspru mișcă pînza de la steaguri,

Trezind în suflet patima și ura –

Dar iar cu dulce glas îți împle gura

Atunci cînd Amor timid trece praguri!

 

De l-am aflat la noi a spune n-o pot;

De poți s-auzi în el al undei șopot,

De e al lui cu drept acest preambul –

 

Aceste toate singur nu le judec...

Dar versul cel mai plin, mai blînd și pudic,

Puternic iar de-o vrea e pururi iambul.

 1. Victor Octavian Ionescu, Anul III, Constanţa, Limba engleză – PREMIUL AL II-LEA
 2. Andrei Hurgheş, Anul II, Iaşi, Limba engleză – PREMIUL I
 3. Iulia Anatolia Calinic, Masterat II, Iaşi, Limba latină – PREMIUL AL III-LEA
 4. Adrian Dan Hărțău, Anul II, Timişoara, Limba spaniolă – MENŢIUNE
Juriul secţiunii

Conf. dr. Laura-Carmen Cuţitaru, Iaşi 
Conf. dr. Claudia Tărnăuceanu, Iaşi
Conf. dr. Alina Ţiţei, Iaşi

FESTIVITATEA DE PREMIERE
Vineri, 27 mai, 12:00-13:00