Colocviul naţional studenţesc
"Mihai Eminescu"

Ediţia a XLVIII-a, 26-28 mai 2022

Ediţie online

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

Lucrările Colocviului se vor desfăşura în regim online, în secţiunile:
I. EXEGEZE
II. CRITICA CRITICII/STUDII CULTURALE
III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ, LEXICOGRAFIE POETICĂ
IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ
V. ATELIER DE TRADUCERI
Pentru dezbaterile în secţiuni, comunicările vor avea în vedere următoarele:
A. Tema generală: Cu gîndiri şi cu imagini
B.Interpretarea, din perspective diferite, a poeziilor: Cu gîndiri şi cu imagini; Terţine; Iambul
C. Subiecte la libera alegere a studentului.
Pentru ATELIERUL DE TRADUCERI se propun creaţiile: Cu gîndiri şi cu imagini; Terţine; Iambul
Traducerile vor fi însoţite de: (a) istoria şi „critica” versiunilor precedente, dacă este cazul; (b) interpretarea semnificaţiilor poetice ale creaţiilor traduse.
Cele mai bune comunicări ştiinţifice şi cele mai bune traduceri vor fi premiate.
Fiecare facultate va fi reprezentată de cinci pînă la zece studenţi; totodată, se va avea în vedere prezenţa cu lucrări în toate secţiunile Colocviului.
Termen de înscriere a lucrărilor: 24 aprilie 2022

Profesorii coordonatori sînt rugaţi să precizeze: numele studenţilor participanţi, anul de studiu, titlul comunicărilor, precum şi secţiunile în care acestea urmează a fi susţinute, adresele de e-mail ale studenţilor participanţi, numele cadrelor didactice şi secţiunea din juriul căreia doresc să facă parte.

Termen de predare a traducerilor: 30 aprilie 2022
Traducerile vor fi trimise prin e-mail (ilie_moisuc@yahoo.com)
Vor fi înscrise în Programul Colocviului numai lucrările cu titlurile comunicate pînă la data fixată ca termen-limită (24 aprilie 2022). După această dată nu se va putea produce nici o modificare în Program.
Lucrările Colocviului se vor desfăşura în regim online, iar datele de conectare vor fi comunicate participanţilor în preajma evenimentului.
Fiecare participant va transmite textul comunicării, în format pdf, pe adresa de email ilie_moisuc@yahoo.com, pînă pe data de 20 mai, pentru ca toate comunicările să fie puse la dispoziţia comisiilor de jurizare pe secţiuni.
Cele mai bune comunicări vor fi publicate în revista „Studii eminesciene”. Pentru publicare, textele vor fi formatate conform normelor de redactare: https://studiieminesciene.wixsite.com/studii-eminesciene/norme şi trimise în format word pe adresa ilie_moisuc@yahoo.com pînă la 31 septembrie 2022.