literatură universală şi comparată

Prof. dr. Constantin DRAM

Licenţă:

 • Introducere în literatura comparată
 • Literatură medievală și renascentistă.

Masterat:

 • Comicul în literatura medievală și renascentistă
 • Reinventarea Evului Mediu în romantism și postmodernism.

Direcţii de cercetare: Istoria romanului universal, Poetica romanului, Imaginarul medieval și renascentist, Aspecte ale comicului în literatură, Neomedievismul.

Contribuţii (selectiv):

 1. Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste, cu o postfaţă de Liviu Leonte, Editura Augusta, Timişoara, 2003
 2. Devenirea romanului, Editura Institutul European, Iaşi, 2003
 3. Muzeul de imagini, Editura Alfa, Iași, 2012.
 4. Ordinea iubirii. De la Banchetul la Robinson Crusoe, Editura Universitas XXI, Iaşi 2009.
 5. Singurătăți de genul masculin, eseuri de literatură comparată, Editura Limes, 2017.

Email: constantinxxidram@gmail.com, dram@uaic.ro

Prof. dr. Mihaela CERNĂUŢI-GORODEŢCHI

Licenţă

 • Literaturi din Orientul Apropiat
 • Literaturi din Orientul Îndepărtat
 • Introducere în literatura comparată
 • Basm popular, basm de autor, fantasy
 • Literatură pentru copii
 • Clasicism și romantism

Masterat

 • Teatru universal (înainte de 1900)
 • Literatură, arte vizuale, arte ale spectacolului
 • Literatură detectivistică
 • Literatură și ilustrație de carte

Direcţii de cercetare: literatură universală și comparată; studii orientale; istoria și teoria teatrului; relații intermediale.

Contribuţii (selectiv):

 1. Poetica basmului modern, Universitas XXI, Iași, 2000/2002
 2. Dicţionar de personaje carrolliene, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 2003
 3. (împreună cu Gyorfi-Déak György & Robert Lazu) Enciclopedia lumii lui J. R. R. Tolkien, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2007
 4. Literatura pentru copii. Sinteză critică, Universitas XXI, Iași, 2008
 5. Shakespeare, Gozzi, Tieck şi magia teatrului. Reflecţii despre trei basme dramatice, in Philologica Jassyensia, 2/2010 (VI), 171-178.

Prof. dr. Lucia CIFOR

Licenţă:

 • Introducere în teoria literaturii (curs);
 • Introducere în hermeneutică. Interpretarea simbolurilor (curs).

Masterat

 • Poetică generală (curs);
 • Hermeneutică literară (curs);
 • Evoluţia literaturii: diacronia formelor şi genurilor (curs şi seminar).

 

Direcţii de cercetare: hermeneutică literară; poetică şi stilistică; teoria literaturii; eminescologie; lexicografie şi lexicologie

Contribuţii (selectiv):

 1. Poezie şi gnoză (teză de doctorat), Editura Augusta, Timişoara, 2000, 257 p., ISBN 973-8039-79-7.
 2. Principii de hermeneutică literară, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006,   304 p., ISBN (10) 973-703-173-3, ISBN (13) 978-973-703-173-0.
 3. Trasee hermeneutice, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009, 260 p., ISBN 978-973-702-634-7.
 4. (co-autor) Dicţionarul limbii române (DLR), tomul IV, litera L (L-lherzolită), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 778 p., ISBN 978-973-27-1683-0.
 5. Posibile influenţe ale scrierilor patristice asupra operei eminesciene. Alegorie şi alegoreză, „Philologica Jassyensia”, an XIV, nr 2 (28), 2018, ISSN 1841-5377 (ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377), pp. 35-46.

Conf. dr. Cătălin CONSTANTINESCU

Licenţă:

 • Introducere în literatura comparată
 • Introducere în cercetarea științifică și în utilizarea noilor tehnologii informatice
 • Literatură latino-americană
 • Proza modernistă.

Masterat:

 • Paradigme ale utopiei
 • Realismul magic în literatură și în film
 • Teatru universal după 1900.

Direcţii de cercetare: Paradigmele literare ale utopiei; Conceptele literaturii comparate; Intermedialitatea & adaptarea cinematografică.

Contribuţii (selectiv):

 1. Dicţionar de literatură comparată, coaut. Ioan Lihaciu, Ana-Maria Ştefan, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007, 322 p.
 2. Paradigme literare ale utopiei, Editura Universităţii Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 247 p.

Email: catalin.constantinescu@uaic.ro

Lect. dr. Ana-Maria CONSTANTINOVICI (Nume de autor: Ana-Maria ŞTEFAN)

Licenţă:

 • Introducere în Antropologia culturală
 • Antropologie culturală: teme fundamentale
 • Odiseea genurilor minore: picaresc şi gotic
 • Romantismul European

Masterat:

 • Antropologie culturală
 • Roman postcolonial
 • Imagologie
 • Antropologie literară

Direcţii de cercetare: Antropologie culturală şi literară; Literatură comparată: imagologie; Literatură postcolonială de limbă engleză; Romanul picaresc; Romantismul european.

Contribuţii (selectiv):

 1. Aspecte ale alterităţii în drama istorică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007.
 2. Dicţionar de literatură comparată (în colaborare cu Cătălin Constantinescu şi Ioan Constantin Lihaciu), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007.
 3. „Adaptation as Cultural Negotiation in Laura Bohannan’s / Elenore Smith-Bowen’s Popular Writings: Return to Laughter and Shakespeare in the Bush”, in Rodica Dimitriu et al., The Many Facets of Adaptation, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, pp. 229-242.
 4. „Muzeografie şi « auto-antropologie » în scrierile lui Orhan Pamuk”, in Cristina Bogdan şi Silvia Marin Barutcieff  (coord.), Obiecte şi urmele lor: Priviri istorice, poveşti antropologice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018, pp. 249-271.
 5.  „‘He plays with the darkness’: retorica picturală şi etnografia culorii în romanele scriitorului sud-african Zakes Mda”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tom LXV, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2019, pp. 177-186.

Lect. dr. Livia IACOB

Licenţă:

 • Introducere în teoria literaturii;
 • Didactica literaturii universale;
 • Literatură medievală şi renascentistă;
 • Romanul sud-est european în secolul XX;
 • Poezie modernă şi scriere creativă;
 • Practică pedagogică.

Masterat:

 • Modernismul. Direcţii şi reprezentanţi în lirica europeană;
 • Genuri în literatura exilului;
 • Hermeneutică literară.

Direcţii de cercetare: literatură universală și comparată; teoria literaturii; poetică și naratologie; hermeneutică literară; didactica literaturii universale; studii culturale ; teme, direcții și reprezentanți canonici ai poeziei medievale și renascentiste; teme, direcții și reprezentanți canonici ai poeziei moderne și postmoderne; poetica romanului modern etc.

Contribuţii (selectiv):

 1. (unic autor): Romancieri interbelici, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2006, colecţia „Universitaria”, seria „Litere”, cu o prefaţă de Bogdan Creţu, carte publicată cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, 252 p., ISBN 973-611-368-X.
 2. (unic autor): Parodia literară. Şapte rescrieri romaneşti, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2011, colecţia „Academica”, seria „Litere”, cuvânt înainte de Constantin Dram, 350 p., ISBN 978-973-611-821-0.
 3. (coautor): Concepte în mişcare. Studii despre stadiul actual al criticii şi istoriei literare româneşti, Editura Academiei, Bucureşti, 2010, 978-973-612-416-7.
 4. (coautor), Fernando Pessoa  Alteritate şi abis / Laura Catrinescu, Livia Iacob. – Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019, ISBN 978-606-8982-50-2, 152 p.
 5. (coautor): Oratorie politică românească, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN978-606-714-237-2, antologie de texte politice din secolul al XIX-lea, 380 p.

 

Email: liviaiacob@gmail.com

Telefon: 0232.260593; 0744121538

Lect. dr. Sorin MOCANU

Licenţă:

 • Mitologie generală;
 • Clasicism și baroc în literatura europeană;
 • Introducere în antropologia culturală;
 • Realism și naturalism;
 • Istorie și literatură: Reprezentări ale Primului război mondial în literatură.

Masterat:

 • Decadentismul în literatură și în arte plastice

Direcţii de cercetare: Manifestări festive, mitologie, literatură clasică franceză, romanul realist, reprezentări realist-pesimiste ale războiului (scriitori veterani), decadență și decadentism.

Contribuţii (selectiv):

 1. „Romanul de război: reprezentări realist-pesimiste ale Primului Război Mondial la Henri Barbusse și Erich Maria Remarque” în Constantin Dram (coord.), Istorie, ficțiune, istorii ficționale, Editura Vasiliana`98, Iași, 2020, 171-191.
 2. „Grotescul alimentar în romanul Liturghia neagră (Là-Bas, 1891) de J.-K. Huysmans” în Constantin Dram (coord.), Pentru o “cultură a râsului”. Forme ale comicului,  Editura Vasiliana`98, Iași, 2019, 177-195.
 3. „Funcția alimentelor în romanul decadentist: În răspăr, J. – K. Huysmans. De la senzații și experimente estetice la artă poetică” în Cristina Bogdan și Silvia Marin Barutcieff (coord.), Obiecte și urmele lor. Priviri istorice, povești antropologice, Editura Universității din București, 2018, 69-127.
 4. „Puterea comunistă şi imaginarul sărbătoresc în propaganda colectivizării” în Diana Mărgărit şi Ioan Alexandru Tofan (coord.), Bestiarul puterii, Editura Universității      „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014, 24-41.
 5. „Manifestări festive în Iaşul interbelic: Luna Iaşilor şi Luna Moldovei, în Acta Iassyensia Comparationis, Rituri de trecere/Rites of Passage/Rites de passage, 2012, nr.10, 157-175.

Email: sorin.mocanu@uaic.ro

Lect. dr. Adrian CRUPA

Licenţă:

 • Introducere în Literatura comparată,
 • Literatură veche greacă și latină
 • Istorie și literatură (Totalitarismul în literatura secolului al XX-lea)
 • Mitologie generală, Mitologie și folclor comparat
 • Etnologie, Cultură și civilizație

Masterat:

 • Tematologie (Reprezentări literare ale temei morții în literatura occidentală)
 • Literatură și mentalități (Nașterea individului și literatura sinelui)

Direcţii de cercetare: identitate și alteritate în cultura tradițională, cultură și civilizație tradițională românească, mitologie generală (modelul eroic), memorialistica spațiului concentraționar, thanatologie (reprezentări literare).

Contribuţii (selectiv):

 1. Adrian Crupa, Identitate şi alteritate în cultura tradiţională. Realitatea tradiţională, Iași, Tehnopress, 2011, 224 p, ISBN 978-973-702-888-4.
 2. Adrian Crupa, Repere identitare în cultura tradiţională românească: elaborarea auto-imaginii în volumul Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coord.), De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, pp. 589-597, ISBN 978-973-703-547-9. 
 3. Adrian Crupa, Memorie – Mărturie – Martiriu. Cadre ale memorialisticii spațiului concentraționar în volumul Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic, volum coordonat și îngrijit de Bogdan Crețu, Ofelia Ichim, Marius-Radu Clim, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, ISBN 978-606-714-407-9, pp. 21-30.
 4. Adrian Crupa, De la „Lumea de Dincolo” la „Celălalt Tărâm”, în volumul editat de Academia Română – Institutul de Filologie română „A. Philippide”, Tradiție/inovație – identitate/alteritate: paradigme în evoluția limbii și culturii române, volum îngrijit de Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Ofelia Ichim, Cecilia Maticiuc, Dinu Moscal, Elena Tamba, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, ISBN 978-973-703-952-1, pp. 387-392. 
 5. Adrian Crupa, “The Other Land”: From the Underground Abode of Dead to the ”The Heaven’s Gate”, în volumul Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue / ed.: Iulian Boldea, Tîrgu-Mureş, Arhipelag XXI, 2015, ISBN 987-606-93692-5-8, pp. 208-217. 

Email: adrian.crupa@uaic.ro