Literatură română

Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU

Licenţă:

 • Poezia interbelică

Masterat

 • Hermeneutica poeziei
 • Poetica şi hermeneutica romanului

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Prof. dr. Antonio PATRAŞ

Licenţă

 • Introducere în Teoria literaturii
 • Marii clasici (I şi II)

Masterat:

 • Arta criticii: demers şi stil
 • Literatură şi reflexivitate

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

Prof. dr. Bogdan CREŢU

Licenţă:

 • Literatură veche, premodernă şi paşoptistă
 • Literatura română postbelică
 • Literatură română contemporană

Masterat:

 • Poetica şi hermeneutica genului scurt

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Conf. dr. Valeriu P. STANCU

Din 2008, domnul conf. dr. Valeriu Stancu este lector de limba română la Universitatea Humboldt din Berlin, din partea Institutului Limbii Române.

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Conf. dr. Emanuela ILIE

Licenţă:

 • Literatura română postbelică
 • Poetici literare actuale

Masterat:

 • Avangarde literare şi artistice
 • Literatură, fantastic, alteritate

Direcţii de cercetare:

 • Literatura română postbelică și cea actuală.
 • Imaginarul literar și confesiv al traumei.
 • Corporalitate și feminitate. Noi poetici confesive apărute în România postdecembristă.
 • Poeticile alternative ale fantasticului în literatura română.
 • Didactica actuală a limbii și a literaturii române.

Contribuţii (selectiv)

Cărţi de autor (selectiv):

Hieroglifele poeţilor, Editura Timpul, 2008, ISBN 978-973-612-296-5, 184 p.;
Basarab Nicolescu. Eseu monografic,  Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-669-856-9, 217 p.;
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. Cărţi. Teme,  Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Institutul European, Iaşi, 2013, ISBN 978-606-24-0020-0, 381 p.
Fantastic şi alteritate, Editura Junimea, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-37-1675-4, 284 p.;
Didactica limbii şi literaturii române, ediţia a II-a, revăzută și adăugită, Polirom, Iași, 2020, ISBN  978-973-46-8088-7, 412 p.;
Corpuri, exiluri, terapii, Editura Cartea Românească Educaţional, Iaşi, 2020, ISBN 978-606-057-010-3, 230 p.

Volume coordonate (selectiv):
Valorile educaţiei – educaţia valorilor, din Antichitate pȃnă azi: abordări teoretice, soluţii practice, coord. Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2016, ISBN 978-606-714-241-9, 233 p;
Valorile educaţiei, din Antichitate până în prezent, coord. Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2017, ISBN 978-606-714-418-5, 328 p.
Dan Mănucă 80. In memoriam, Ofelia Ichim şi Emanuela Ilie (coord.); Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim şi Emanuela Ilie (eds), Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2018, ISBN 978-606-023-027. 380 p.;
Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi, coordonatori Emanuela Ilie, Ana-Cristina Tudora, Dorin Nastas, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2021, ISBN 978-606-714-636-3, 316 p.;
Surse și valori ale educaţiei. Perspective pluridisciplinare, coord. Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2021, ISBN: 978-606-714-649-3, 304 p.;
Doina Ruști. Lumi, istorii, „combinaţii simbolice”, coord. Emanuela Ilie, Editura Vasiliana ’98, Iași, 2022, ISBN: 978-973-116-753-4, 267 p.

Email:
iliemma@yahoo.com

Conf. dr. Doris MIRONESCU

Licenţă:

 • Mari clasici I & II; Literatură pașoptistă

Masterat:

 • Probleme ale eminescologiei;
 • Modernitate, postmodernitate, metamodernism;
 • Direcții actuale în studiile literare

Direcţii de cercetare:

 • Literatura română în secolul al XIX-lea; studii asupra memoriei; memorie culturală; naționalism.
 • Biografia literară; auctorialitate; autoficțiune; life-writing.
 • Canonicitate; schimbarea în literatură; modernitate vs. postmodernitate; postcanonicitate.
 • Modernismul interbelic; literatura autenticității; scriitori evrei.
 • Literatura exilului; World literature; teoria polisistemelor; geocritică.
 • Literatura română din postcomunism; romanul tranziției; romanul post-tranziției.

Contribuţii (selectiv):

 1. Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei, ediția a doua, București, Humanitas, 2018. 
 2. Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016. 
 3. How Does Exile Make Space? Contemporary Romanian Emigre Literature and the Worldedness of Place: Herta Müller, Norman Manea, Andrei Codrescu, în vol. Romanian Literature as World Literature, eds. Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury Publishing, 2017, p. 289-308, ISBN 978-1-5013-2791-9, p. 289-308. 
 4. Blecher și literatura evreilor din România interbelică. O perspectivă polisistemică, în „Transilvania”, nr. 9, 2018, p. 9-16. 
 5. Uncomfortable spaces: language and identity in Herta Muller’s work, World literature studies, vol.7, issue: 2 (2015), p. 60-70. 

Email: dorismironescu@yahoo.com 

 

CV

Lect. dr. Codruţa-Gabriela GAVRIL

Licenţă:

 • Literatură veche, premodernă şi paşoptistă (seminar)
 • Marii clasici (II)-seminar
 • Proza interbelică (curs+seminar)

Masterat:

 • Idei şi atitudini româneşti în istoria culturii

 

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Lect. dr. Loredana CUZMICI

Licenţă:

 • Introducere în teoria literaturii (curs+seminar)
 • Literatură veche, premodernă şi paşoptistă (seminar)
 • Marii clasici (II)-seminar
 • Poezie interbelică (seminar)
 • Proza interbelică (curs+seminar)

Masterat:

 • Literatură, teatru şi film românesc

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Lect. dr. Mircea PĂDURARU

Licenţă:

 • Etnologie și folclor (curs și seminar)
 • Seminarii de Teoria literaturii, Literatura sec. al XIX-lea, Mari clasici, Literatură postbelică, Literatură contemporană

Masterat:

 • Etnologie şi putere (curs şi seminar)

Direcţii de cercetare: Etnologie și putere, religie vernaculară, religie materială, minorități religioase, imaginar, demonologie, folclor licențios, etnografie și eclesiologie, istoria etnologiei.

Contribuţii (selectiv):

Email: mircea.paduraru@uaic.ro

Lect. dr. Ilie MOISUC

Licenţă:

 • Introducere în Teoria literaturii –  (curs+seminar)
 • Introducere în scrierea academică – (curs)
 • Literatură română (I): Literatură veche, premodernă şi paşoptistă –  (seminar)
 • Literatură română (II): Marii clasici (I) – (seminar)
 • Literatură română (III): Marii clasici (II) – (seminar)

Masterat:

 • Teorii şi practici ale lecturii – (curs+seminar)

Direcţii de cercetare: teoria literaturii, teoria lecturii, receptarea textului literar în context didactic, eminescologie.

Contribuţii (selectiv):

Email: ilie_moisuc@yahoo.com