Filologie şi lingvistică

Prof. dr. Alexandru GAFTON

Licenţă

Masterat

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Prof. dr. Mihaela SECRIERU

Licenţă:

 • LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ –
 • MORFOLOGIA LIMBII ROMÂNE 1998-1999, 2004-2005
 • SINTAXA LIMBII ROMÂNE; Licenta 2c, 2s, 2003-2020+
 • MORFOSINTAXĂ 2c 2s 2007-2008
 • METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE 2c 2s (2 serii, 5-6 grupe), 2000-2006
 • DIDACTICA SPECIALITĂŢII LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ 2005-
 • DIDACTICA UNIVERSITARĂ a LIMBII şi LITERATURII ROMÂNE *2007-2013
 • PRACTICA PEDAGOGICĂ în DIDACTICA LIMBII şi LITERATURII ROMÂNE, 3-20 grupe/anual 1999-2014, 2017-2018
 • CURS OPŢIONAL – PROBLEME SPECIALE DE SINTAXĂ, 1999-2005
 • CURS OPŢIONAL – SINTAXĂ SINCRONICĂ COMPARATĂ, 2006-2007
 • CURS OPŢIONAL –SOCIOLINGVISTICĂ, 2C 1S, 2001-2003
 • CURS OPŢIONAL – SEMIOTICĂ ŞI COMUNICARE, 2003-2005

Masterat:

 • ISTORIA SINTAXEI ROMÂNEŞTI Masterat 2c 1s, 2013- 2018
 • SEMIOTICĂ şi COMUNICARE Masterat 2c 1s, 2007-2018
 • LINGVISTICĂ GENERALĂ şi APLICATĂ Masterat 2c 1s, 2016-2018
 • POLITICI LINGVISTICE Masterat, 2009-2010
 • CONTRIBUŢII ROMÂNEŞTI la ROMÂNISTICĂ şi LINGVISTICĂ GENERALĂ, Ma, 2c 2004-2005

 

 

Direcţii de cercetare:

 1. Arhitectura sintaxei româneşti
 • Nivelul sintactic al limbii române, definire, structură, ierarhii
 • Elemente de filosofia sintaxei, legi, principii, categorii
 • Unităţile sintaxei
  • Planurile sintactice ale comunicării
  • Unităţile sintactice
  • Raporturile sintactice
  • Funcţiile sintactice
  • Conversiunea sintactică
 • Elemente de istoria sintaxei româneşti prin reprezentanţi şi teoriile lor
 • Elemente de terminologie a sintaxei
 • Cartografierea bibliografică a studiilor de sintaxă românească

2. Sintaxă aplicată. Elemente de metodologie a sintaxei.

Contribuţii (selectiv):

 1. Mihaela Secrieru, NOVUM GLOSSARIUM SINTACTICUM. COMPANION DE TERMENI SINTACTICI (PRIN DEFINIŢII ŞI TEORII), Editura Stef, Iaşi, 2019, 741 p. ISBN. 978-606-028-293-8. http://stef.ro/product/novum-glossarium-syntacticum-companion-de-termeni-sintactici-prin-definitii-si-teorii/
 2. Mihaela Secrieru, BAZELE SINTAXEI. CORPUSUL BIBLIOGRAFIC AL STUDIILOR ROMÂNEŞTI DE SINTAXĂ TEORETICĂ ŞI APLICATĂ (1619-2014), Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2017, ISBN 978-618-5306-00-7, 499 pag., stamoulis.gr http://www.gbip.gr/com/6333/Stamoulis_Publications
 3. Mihaela Secrieru, NIVELUL SINTACTIC AL LIMBII ROMÂNE, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, 259 pag., ISBN 978-973-670-234-1. (trad. engleză: Mihaela Secrieru, THE SYNTACTIC LEVEL OF THE ROMANIAN LANGUAGE, Editura Stef, Iaşi, 2019, 360 p. ISBN 978-606-028-295-2. http://stef.ro/product/the-syntactic-level-of-the-romanian-language/; traducere spaniolă: Mihaela. Secrieru, EL NIVEL SINTÁCTICO DEL RUMANO,  Editura Antonis Stamoulis, Salonic, Grecia, 2016, ISBN 978-618-5161-43-9, 313 pag. stamoulis.gr http://www.gbip.gr/com/6333/Stamoulis_Publications)
 4. Mihaela Secrieru, CUMULUL DE FUNCŢII SINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ („ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR”), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, ISBN 97358243-22-X, 235 pag. http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?id_d=d05&id_c=336 http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/UBM5S1RHT8EA5XHA1SRGGJXSAU1DFH8QBF5SBCGGNCBQVP6M24-40775?func=short-jump&jump=000011 (trad. franceză: Secrieru, Le cumul de fonctions syntaxiques dans la langue roumaine («l’élément prédicatif supplémentaire»), Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2015, ISBN 978-618-5161-09-5, 182 pag. www.stamoulis.gr http://www.gbip.gr/com/6333/Stamoulis_Publications)
 5. Mihaela Secrieru, BIBLIOGRAFIE SIGNALETICĂ DE DIDACTICĂ A LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE: (1757-2010), Iaşi: PIM, 2011, 3 vol. ISBN 978-606-13-0683-1 Editura Acreditata CNCSIS la vremea apriíei volumelor. 1: Sistematizare după criteriul apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi alfabetică, ISBN 978-606-13-0684-8; 414 pag. Vol. 2: Sistematizare după criteriul tematic, -ISBN 978-606-13-0685-5; 428 pag. Vol. 3: Sistematizare după criteriul nominal al autorilor: indice de nume, ISBN 978-606-13-0686-2. 612 pag. http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/UBM5S1RHT8EA5XHA1SRGGJXSAU1DFH8QBF5SBCGGNCBQVP6M24-40775?func=short-jump&jump=000011

Email: msecrieru@yahoo.com

Telefon: 0752 823524

Prof. dr. Luminiţa CĂRĂUŞU

Licenţă:

 • Morfologia limbii române
 • Sintaxa limbii române

Masterat:

 • Dinamica Morfosintaxei
 • Teorii și practici ale comunicării

Direcţii de cercetare: Gramatică sincronică, Pragmatică lingvistică, Analiza discursului, Analiza conversației, Retorică lingvistică

Contribuţii (selectiv):

 1. Arsenie Boca. Cărarea împărăţiei şi Cuvinte vii. Structuri analitice la nivel de flexiune şi la nivel sintactic, în Meridian critic, Tomul XXXIV, No. 1, (Volume 34) 2020, p. 35-51. http://www.meridiancritic.usv.ro/
 2. Discursul televizual românesc actual. Particularități pragmatice. Emisiunea Brandu’ lu’ Chinezu’, moderator Cristian China Birta, invitat Gigi Căciuleanu, în volumul Felicia Dumas, Simina Mastacan (coordonatoare), Magistrul din viața noastră: Maria Carpov, Editura Junimea, Iași, 2020, p. 192-207.
 3. (coordonator), Studii lingvistice aplicate de pragmatică, retorică și sintaxă a limbii române vorbite actuale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2019, 326 p. (ISBN 978-606-714-533-5). http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/carti-in-pregatire/studii-lingvistice-aplicate-de-pragmatica-retorica-si-sintaxa-a-limbii-romane-vorbite-actuale-1726/0
 4. Ways of Achieving Modalization in the Romanian contemporary Media Discourse. A Case Study, în Meridian critic, No. 2, (Volume 33) 2019, p. 223-228. http://www.meridiancritic.usv.ro/
 5. Le discours télévisuel roumain actuel.  Traits pragmatiques. L’émission La marque à Lechinoi, modérateur Cristian China Birta, invité Gigi Căciuleanu, în Revista Studia UBB Philologia, LXIII, 3, 2018, p. 121-132 (ISSN 2065-9652). http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/index_en.html

Email: lumicarausu@yahoo.com

Prof. dr. Sorin GUIA

Licenţă:

 • Fonetica limbii române, Dialectologie română(c)
 • Istoria limbii române (c), Lingvistică generală (s)

Masterat:

 • Lingvistică generală și aplicată
 • Sociolingvistică

 

Direcţii de cercetare: Fonetică, dialectologie,  lingvistică aplicată, retorică și analiză de discurs

Contribuţii (selectiv):

 1. Discursul religios. Structuri şi tipuri, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, 471 p., ISBN: 978-606-714-069-9
 2. Elemente de dialectologie română, Editura Vasilianaʼ 98, Iaşi, 2014, 292 p., ISBN: 978- 973-116-384-0
 3. Dialectologie română. Studii şi corpus de texte, Editura Vasilianaʼ 98, Iaşi, 2014, 382 p., ISBN: 978-973-116-386-4
 4. Palia de la Orăştie (1582). I. Textul, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” , Iaşi, 2005, 228 p., volum întocmit de Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton,. Sorin Guia, ISBN: 973-703-095-8; 973-703-096-6 (coautor)
 5. Perspective asupra textului şi discursului religios, volum îngrijit de Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (ISBN: 978-973-703-966-8) Text şi discurs religios (Lucrările Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”, Timişoara, 15-16 noiembrie 2013), Ediţia a VI-a, Editori Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (ISSN: 2066-4818)

Email: soringuia01@yahoo.com

Telefon: 0744137101

Conf. dr. Ana-Maria MINUŢ

Licenţă:

 • Lexicologie și semantică;
 • Istoria limbii române literare

Masterat:

 • Dinamica lexicului

 

Direcţii de cercetare: lexicologie, semantică, gramatică, istoria limbii române literare 

Contribuţii (selectiv):

 1. Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2002.
 2. Vechiul Testament. Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), Ediţie de text, prefaţă, notă asupra ediţiei, introducere, bibliografie, indice de cuvinte și forme, indice de nume proprii, de Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac, Ana-Maria Minuţ, Lucia-Gabriela Munteanu, Mădălina Ungureanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.
 3. Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-walachische Sprachlehre / Gramatică germano-română. Viena, 1788. Ediție critică, studiu introductiv, traducere și note de Ana-Maria Minuț şi Ion Lihaciu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2018.
 4. Formarea cuvintelor. Teorie şi practică,  Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2005

Email: a_minut@hotmail.com

Conf. dr. Ioan MILICĂ

Licenţă:

 • Lingvistică generală
 • Stilistică

Masterat:

 • Psiholingvistică
 • Lingvistica textului

Direcţii de cercetare: Lingvistică teoretică, lingvistică aplicată, filosofia limbajului, retorică, stilistică, pragmatică

Contribuţii (selectiv):

 1. Expresivitatea argoului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Colecţia „Logos”, ISSN 2066-0480, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-703-495-3, 352 p.
 2. Lumi discursive, Editura Junimea, Iași, 2013, ISBN 978-973-37-1726-3, 294 p. 
 3. Noțiuni de stilistică, Editura Vasiliana ’98, Iași, 2014, ISBN 978-973-116-382-6, 246 p.
 4. Cătălin Cioabă, Ioan Milică (editori): Eminescu. Publicistică literară, Editura Humanitas, București, 2018, ISBN 978-973-50-5952-1, 532 p:
 5. Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia (editori), Perspective asupra textului și discursului religios, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN 978-973-703-966-8, 2013, 346 p. 

Email: mioan@uaic.ro

Conf. dr. Roxana VIERU

Licenţă

Masterat

Direcţii de cercetare:

Contribuţii (selectiv):

Email:

CV

Lect. dr. Iulia NICA

Licenţă:

 • Introducere în lingvistică,
 • Romanistică,
 • Lingvistică computațională, Lingvistica corpusului,
 • Limbă spaniolă,
 • Limbă italiană

Masterat:

 • Lingvistică generală,
 • Lingvistică romanică,
 • Sociolingvistică,
 • Lingvistică aplicată

 

Direcţii de cercetare: lingvistică romanică, frazeologie, contacte lingvistice, româna ca limbă străină, prelucrarea limbajului natural

Contribuţii (selectiv):

 1. El conocimiento lingüístico en la Desambiguación Semántica Automática, Alicante, SEPLN (Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural), 2006, 254 p. ISBN 84-608-0430-5. 
 2. Notas sobre los elementos léxicos hispánicos de fecha reciente en rumano”, Káñina, Revista de Artes y Letras, Universidad de Costa Rica, XLII (3), 2018, p. 365-379. ISSN 2215-2636. 
 3. „La comunicación mediada por ordenador en situaciones de contacto interromance. Aplicaciones a la enseñanza de las lenguas románicas”, în Roberto Antonelli, Paul Videsott, Martin Glessgen (ed.), 2018, Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016), Strasbourg, Société de Linguistique Romane – Éditions de Linguistique et de Philologie, II, p. 1504-1517. ISBN 979-10-91460-33-0.
 4. Migración rumana y contactos intrarrománicos. Testimonios desde la comunicación mediada por ordenador”, în Cesáreo Calvo Rigual, Laura Minervini, André Thibault (ed.) (2016) : Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 11 : Linguistique de contact, Nancy, ATILF/SLR. ISBN 979-10-91460-27-9. 
 5. (în colaborare) „Combining EuroWordNet and sense-untagged corpora for Word Sense Disambiguation”, în Alexander Gelbukh (ed.), Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. CICLing 2004. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2945, 2004, p. 188-200. ISBN  978-3-540-21006-1, ISBN 978-3-540-24630-5, ISSN 0302-9743.

Lect. dr. Simona AILENII MURARU

Licenţă:

 • „Romanistică” (anul al III-lea, c),
 • „Istoria limbii române literare” (anul al III-lea, s),
 • „Stilistică” (anul al III-lea, s), „Istoria limbii române” (anul al II-lea, s),
 • „Sintaxa limbii române” (anul al II-lea, s),
 • „Morfologia limbii române” (anul al II-lea, s),
 • „Introducere în Lingvistică” (anul I, s)

Masterat:

„Lingvistică romanică”

Direcţii de cercetare: Filologie romanică, Romanistică, Istoria limbii române

Contribuţii (selectiv):

 1. Ailenii, Simona, „Das particularidades de tradução das versões ibéricas de Merlin e da sua suite”, Revista Galega de Filoloxía, 20, 2019, pp. 11-33.
 2. Ailenii, Simona, A tradução galego-portuguesa do romance arturiano. Os primeiros testemunhos, Editora Estratégias Criativas, Porto, 2019, 499p., ISBN 978-989-8459-44-2. (carte de autor)
 3. Estória do Santo Graal. Livro Português de José de Arimateia. Edição do texto contido no manuscrito 643 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, José Carlos Miranda, Simona Ailenii, Isabel Correia, Ana Sofia Laranjinha, Eduarda Rabaçal (ed.), Editora Estratégias Criativas, Porto, 2016, 391p., ISBN 978-989-8459-28-2. (co-editor)
 4. Ailenii, Simona, „Tălmăciri medievale occidentale în limba română: A Demanda do Santo Graal”, Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea III e, Lingvistică, LXI, 2015, pp. 11-31.
 5. Ailenii, Simona, „Livro de Merlin galicien-portugais. Quelques aspects de collatio et traduction”, Temps et mémoire dans la littérature arthurienne: actes du Colloque International de la Branche Roumaine de la Société Internationale Arthurienne, Bucarest, 14-15 mai 2010, Mihaela Voicu, Cătălina Gârbea, Andreea Popescu (ed.), Editura Universității, București, 2011, pp. 346-356, ISBN: 978-973-737-977-1.

Email: simona.ailenii@uaic.ro