jurnalism şi ştiinţe ale comunicării

Conf. dr. Florea IONCIOAIA

Licenţă:

 • Presa în istoria culturii românești
 • Etică și deontologie jurnalistică
 • Istorie modernă și contemporană
 • Jurnalism de opinie

Direcţii de cercetare: etica media, studii de istorie a presei și a comunicării de masă

Contribuţii (selectiv):

 • „Elite à l’attente. Etudiants et universitaires d’origine juive à l’Université de Jassy (1896-1940)”, Anuarul Institutului de Științe Sociale „Gh. Șincai”, din Tg. Mureș, t. XVI/2013, p. 129-142;
 • „Diplomație și război cultural. Alexandru S. Sturdza, critic al universității germane”/Diplomacy and Cultural War. Alexander S. Sturdza and his Critics of German Universities , Historia Universitatis Iassiensis, V(2015), p. 9-56;
 • „Deficit pedagogic sau deficit democratic? Discursivitatea anonimă și negaționism în spațiul culturii digitale românești”, în Archiva Moldaviæ , vol. IX/2017, p. 161-190;
 • „Nil nisi bene. C. Stere în memoria gazetarilor interbelici”, Historia Universitatis Iassiensis, VII(2017), p. 21-35.

Email: florea.ioncioaia@uaic.ro

Lect. dr. Alexandru LĂZESCU

Licenţă:

 • Introducere în sistemul mass-media
 • Mass-media în era digitală
 • Comunicare și marketing în era digitală
 • Management de presă

Direcţii de cercetare: studii de comunicare și marketing, studii media

Contribuţii (selectiv):

 • Lăzescu, Alexandru, „De la mineriade la integrarea transatlantică și crizele din Europa. Cum au influențat mas-media și societatea civilă agenda politică și agenda națională în România postcomunistă, în Naumescu, Valentin (coord.), România, marile puteri și ordinea Europeană. 1918-2018, Polirom, Iași, 2018, pp 297-313;
 • Lăzescu, Alexandru, „Migrația: cifre, fapte, propaganda, corectitudine politică”, în Bocancea, Sorin, Marșul asupra Europei. Noile Dimensiuni ale migrației, Adenium, Iași, 2016;
 • Lăzescu, Alexandru, „Rewriting the journalism rules: political pressures and media weapons”, The Media, Democracy and Public Spheres in Europe Conference, University of Oxford – The Department of Politics & International Relations, St Antony’s College, Oxford, U.K., 4-5 martie, 2012.

Email: alexandru.lazescu@gmail.com

Lect. dr. Adrian HAZAPARU

Licenţă:

 • Limba română. Discursul jurnalistic
 • Discursul jurnalistic
 • Genuri și specii jurnalistice
 • Jurnalism narativ. Scriere creativă
 • Comunicare vizuală. Design jurnalistic

Direcţii de cercetare: studii de discurs jurnalistic, pragmatica comunicării de masă, creativitate jurnalistică și literară

Contribuţii (selectiv):

 1. Hazaparu, Marius-Adrian, „Discursul repetat ca resursă creativă în mesajele protestelor stradale”, Saeculum, 44, 2, 2017, pp. 194-204;
 2. Hazaparu, Marius-Adrian, „Travels with Herodotus. On Media Ethnocentrism, Otherness and the Mission of the Journalist Working as a Foreign Correspondent”, Acta Iassyensia Comparationis, (2) 2016, pp. 1-8; 
 3. Hazaparu, Marius-Adrian, „Phatic uses of language in print media discourse: designing a new model for reader engagement”, Journal of Humanistic and Social Studies, vol. VI, 1 (11), 2015, pp. 77-91;
 4. Hazaparu, Marius-Adrian, „Setting the agenda in advertising: understanding ethical dilemmas from a communicative perspective”, Comunicação e Sociedade, vol. 25, 2014, pp. 328-342;
 5. Hazaparu, Marius-Adrian, „Demistificarea reportajului literar. O abordare pragmatică a binomului literatură – jurnalism”, Philologica Jassyensia, X, 1(19), supl., 2014, pp. 541-548.

Email: adrian.hazaparu@uaic.ro

Asist. dr. Andrei STIPIUC

Licenţă:

 • Informatică pentru presă;
 • Abilități IT pentru jurnaliști;
 • Jurnalism de date;
 • Jurnalism online;
 • Jurnalism științific.

Direcţii de cercetare: Social media și comunicare; Jurnalism computațional; Comunicarea științei

Contribuţii (selectiv):

 1. Andrei Stipiuc, Ad-Blockers, trackers, and how readers are encouraged to obstruct digital publications’ revenues, în Studia Ephemerides 64 (2), 2019, pp. 105-124. DOI: 10.24193/subpeth.2019.2.05;
 2. Stipiuc, Andrei, Inteligenţa artificială visează la jurnalism. Imparţialitatea algoritmilor în relatările despre o lume nouă (de la singularitatea lui Kurzweil la Deep Mind şi Quill), în ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 20 (2), pp. 25-34;
 3. Stipiuc, Andrei, Digital Methods and Tools for CMC Research. Online Corpus Analysis în Philologica Jassyensia, An X, Nr. 1 (19), 2014, Supliment, p.591‒600;
 4. Stipiuc, Andrei, Kindle for Humanities Research: Measuring Searching Time for Higlighted Text in Printed vs. Electronic Editions of a Book, în Camelia Grădinaru et. al. (Ed.), From Manuscript to E-Book. The book of proceedings of the conference Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, 2nd edition: From Manuscript to E-Book (29-30 May 2015), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015,  pp. 382-393;
 5. Stipiuc, Andrei,  Cum scriem pe Facebook. Limba textelor produse de utilizatorii români ai rețelei sociale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016.

Asist. dr. Oana OLARIU

Licenţă:

 • Comunicare de criză și risc
 • Mass-media și grupuri vulnerabile
 • Jurnalism cultural
 • Mass-media românești actuale

Direcţii de cercetare: comunicare de criză, politici publice și mass-media

Contribuţii (selectiv):

 1. Onufreiciuc, R., & Olariu, O. (2019). Citizen law making versus legal illiteracy, Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 7(2), 1–9. (indexat BDI)
 2. Olariu, O. (2015). Quixotism in Contemporary Prefigurative Politics, International Journal of Communication Research, 5(3), 250-255. (indexat BDI)
 3. Olariu, O. (2014). Pouring digital soul into social movements. The enhancement of self-transcending knowledge through the use of new media and  its impact on contentious politics, Philologica Jassyensia, Supliment, 1(9), 581- 589. (indexat BDI)
 4. Olariu, O. (2013). No More Anger and Fear. The Inspirational Vocabulary  Of Contentious Politics. In Iulian Boia (Ed.), Studies on literature, discourse and multicultural dialogue, Arhipelag XXI, 329-347. (indexat ISI Proceedings)
 5. Olariu, O. (2014). The Quixotic Efficiency: The Proneness For Transcendental Change Of Shared Economy Based Communities, Proceedings of ThinkTwice 2 Istanbul 30-31 August 2014, 123-163.

Email: oana0lariu@yahoo.com

Asist. dr. Lucian BĂLĂNUŢĂ

Licenţă:

 • Broadcasting Radio
 •  Atelier de reportaj radio
 •  Politică și mass-media
 •  Jurnalism de opinie
 •  Introducere în sistemul mass-media
 •  Practică de specialitate

Direcţii de cercetare: Politică externă și de securitate, studii europene, Orientul Mijlociu, jurnalism de conflict, jurnalism radio

Contribuţii (selectiv):

 1. Bălănuță, L. (2018). State-Society Relations And The Israeli-Palestinian Conflict, în volumul EIRP Proceedings al Conferinței International Conference on European Integration – Realities and Perspectives vol. 13, 2018, Print ISSN: 2067 – 9211, Online ISSN: 2069 –9344, pp. 242-249;
 2. Bălănuță, L. (2019). Egyptian revolution through social media, International Journal of Communication Research, vol. 9, issue 1, January / March 2019, ISSN: 2246-9265, pp. 7-11;
 3. Bălănuță, L. (2019). Media websites and online browsing. A study case – Radio România Iași, International Journal of Communication Research, vol. 9, issue 1,  January / March 2019, ISSN: 2246-9265, pp. 38-43;
 4. Bălănuță, L. (2019). The language of euroscepticism: Study case – Margareth Thatcher and her Bruge speech from 1988, International Journal of Communication Research, vol. 9, issue 3, June/September 2019, ISSN: 2246-9265, pp. 199-203.

Email: lucian.balanuta@uaic.ro