UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI

FACULTATEA DE LITERE

DEPARTAMENTUL DE ROMÂNISTICĂ, JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI LITERATURĂ COMPARATĂ

Nu este greu să înveți mai multe. Ceea ce este cu adevărat greu este să te dezbări de lucrurile învățate greșit. Martin H. Fischer

despre noi

Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării (DRJCOMP) reuneşte, începînd cu anul 2008 o parte dintre colectivele Facultăţii de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi administrează, alături de Departamentul de Limbi şi Literaturi străine, programele de studii pentru nivelurile de Licenţă şi Masterat.

7

Specializări Licenţă

3

Programe de Masterat

1

Program de Limbă română pentru studenţi străini

895

Studenţi înmatriculaţi 2019

39

Cadre didactice titulare

activitatea de cercetare
sinteză-2019

0
Volume de autor
0
Articole ISI
0
Articole BDI
0
Articole în reviste literare, lingvistice și de cultură
0
Cronici, recenzii, eseuri
0
Articole științifice publicate în volume de conferinţe, volume colective şi studii introductive
0
Coordonare și editare de volume, traduceri, antologii
0
Participări la manifestări științifice din străinătate
0
Participări la manifestări științifice din țară