UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI

FACULTATEA DE LITERE

DEPARTAMENTUL DE ROMÂNISTICĂ, JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI LITERATURĂ COMPARATĂ

Nu este greu să înveți mai multe. Ceea ce este cu adevărat greu este să te dezbări de lucrurile învățate greșit. Martin H. Fischer

despre noi

Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării (DRJCOMP) reuneşte, începînd cu anul 2008, o parte dintre colectivele Facultăţii de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi administrează, alături de Departamentul de Limbi şi Literaturi străine, programele de studii pentru nivelurile de Licenţă şi Masterat.

Colectivele Departamentului sînt:

Consiliul Departamentului are următoarea componenţă:

 • Prof. dr. Lăcrămioara PETRESCU
 • Prof. dr. Sorin GUIA
 • Lect. dr. Ilie MOISUC (director de departament);
 • Lect. dr. Adrian CRUPA
 • Lect. dr. Adrian HAZAPARU

8

Specializări Licenţă

1

Program de Limbă română pentru studenţi străini

3

Programe de Masterat

895

Studenţi înmatriculaţi 2021

37

Cadre didactice titulare

Programe de studii-Licenţă

Specializările gestionate integral sau parţial de DRJCOMP:

 1. Limba şi literatura română-Limba şi literatura modernă (la alegere dintre engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă);
 2. Limba şi literatura modernă (la alegere dintre engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)-Limba şi literatura română;
 3. Limba şi literatura română-Limba şi literatura latină;
 4. Limba şi literatura română-Literatură universală şi comparată;
 5. Literatură universală şi comparată-Limba şi literatura română
 6. Literatură universală şi comparată-Limba şi literatura modernă (la alegere dintre engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă);
 7. Limba şi literatura modernă (la alegere dintre engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)-Literatură universală şi comparată;
 8. Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării;
 9. Anul pregătitor-Limba română pentru studenţi străini.

Programe de studii-Masterat

Anul I

 • Etnologie şi putere. Teme şi concepte actuale în studiul culturii populare
 • Modernitate, postmodernitate, metamodernism
 • Avangarde literare şi artistice
 • Hermeneutica poeziei
 • Literatură şi reflexivitate
 • Poetica şi hermeneutica genului scurt
 • Teorii şi practici ale lecturii
 • Literatură, teatru şi film românesc

Anul al II-lea

 • Arta criticii: demers şi stil
 • Poetica şi hermeneutica romanului
 • Etică şi integritate academică
 • Direcţii contemporane în studiul literaturii
 • Idei şi atitudini româneşti în istoria culturii
 • Literatură, fantastic, alteritate
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Anul I

 • Lingvistică generală
 • Paleografie româno-chirilică
 • Dinamica morfosintaxei
 • Lingvistică diacronică
 • Psiholingvistică
 • Dinamica lexicului
 • Semiotică şi comunicare
 • Istoria sintaxei
 • Teorii şi practici ale comunicării
 • Tehnica editării textelor vechi

Anul al II-lea

 • Lingvistica textului
 • Onomasiologie şi mentalitate
 • Etică şi integritate academică
 • Lingvistică aplicată
 • Lingvistică romanică
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Anul I

 • Comicul în literatura medievală şi renascentistă
 • Decadenţă şi decadentism 
 • Paradigme ale utopiei
 • Modernismul poetic. Execiţii de scriere creativă
 • Poetică generală
 • Antropologie culturală (I) Tematologie
 • Romanul postcolonial
 • Literatură latino-americană
 • Scriitori străini de origine română
 • Hermeneutică literară
 • Antropologie culturală (II)

Anul al II-lea

 • Teatrul universal până la 1900
 • Literatură şi mentalităţi
 • Etică şi integritate academică
 • Teatrul universal după 1900
 • Reinventarea Evului Mediu în romantism şi postmodernism
 • Imagologie
 • Practică de specialitate
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

activitatea de cercetare
sinteză-2019

0
Volume de autor
0
Articole ISI
0
Articole BDI
0
Articole în reviste literare, lingvistice și de cultură
0
Cronici, recenzii, eseuri
0
Articole științifice publicate în volume de conferinţe, volume colective şi studii introductive
0
Coordonare și editare de volume, traduceri, antologii
0
Participări la manifestări științifice din străinătate
0
Participări la manifestări științifice din țară